Việt Nam tiếp tục giữ tinh thần “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”

Tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19 và các Cấp cao liên quan, Việt Nam tiếp tục giữ tinh thần “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”

Nhận lời mời của ngài Susilo Bambang Yudhoyono, Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 19 và các Cấp cao liên quan, bao gồm Cấp cao ASEAN + 3, Cấp cao Đông Á (EAS) và và các Cấp cao ASEAN + 1 với các đối tác (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và LHQ), được tổ chức từ ngày 17 – 19/11 tại Bali, Indonesia.

Tiếp tục chủ đề “Cộng đồng ASEAN trong một cộng đồng các quốc gia toàn cầu”, các hội nghị lần này sẽ kiểm điểm việc triển khai các kết quả đạt được kể từ sau Hội nghị Cấp cao ASEAN 18; bàn các biện pháp đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng ASEAN, phát huy hơn nữa vai trò quốc tế của ASEAN, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Thu tuong dung phien hop to Việt Nam tiếp tục giữ tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự phiên họp toàn thể các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 18

Cũng nhân dịp này, các nhà lãnh đạo ASEAN và các đối tác sẽ thảo luận phương hướng, nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Các nhà lãnh đạo ASEAN và một số đối tác sẽ ký Tuyên bố Cộng đồng ASEAN trong Cộng đồng các quốc gia toàn cầu; thông qua một số văn kiện quan trọng định hướng hợp tác ASEAN, trong đó có Khuôn khổ ASEAN về phát triển kinh tế đồng đều; Tuyên bố về tăng cường vai trò và sự tham gia của người khuyết tật trong Cộng đồng ASEAN; Khuôn khổ ASEAN về Đối tác kinh tế khu vực toàn diện; Tuyên bố cam kết của ASEAN về tiến tới không có HIV…

Tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19 và các Cấp cao liên quan, Việt Nam tiếp tục giữ tinh thần “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, tiếp tục phát huy thành quả nhiệm kỳ năm Chủ tịch ASEAN 2010, củng cố đoàn kết ASEAN, cùng đóng góp vào việc đẩy mạnh liên kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN, quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, vai trò chủ đạo của Hiệp hội ở khu vực; tăng cường hơn nữa môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Qua đó, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ song phương của Việt Nam với các đối tác.

Theo TTXVN

(Theo website Đinh Thế Huynh)

Advertisements

Ý kiến Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Thủ tướng Chính phủ trong tuần

BBT điểm lại những văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tuần qua (từ 6-11/11/2011). Đây là những thông tin văn bản đã được đông đảo nhân dân quan tâm chú ý.

* Xây dựng đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại trong tháng 11/2011

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2011, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương kiên trì thực hiện các mục tiêu, giải pháp đã được đề ra trong Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ từ đầu năm đến nay; nhất quán các chính sách kinh tế vĩ mô, đồng thời theo dõi sát tình hình, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với thực tế để tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và giữ mức tăng trưởng hợp lý.

Anh 1 Ý kiến Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Thủ tướng Chính phủ trong tuần

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương kiên trì thực hiện các mục tiêu, giải pháp đã được đề ra; nhất quán các chính sách kinh tế vĩ mô; theo dõi sát tình hình, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với thực tế

Và một trong những nhiệm vụ cụ thể là Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước có kế hoạch điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay phù hợp với diễn biến lạm phát; điều hành tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán hợp lý (khoảng 12 – 13% cho cả năm 2011).

Đồng thời Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2011.

* Thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý

Trong tuần, Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Trong đó, có nhiệm vụ phải bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020; thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trưởng và tương đương (ở trung ương), giám đốc sở và tương đương (ở địa phương) trở xuống.

Cùng với đó là thực hiện đổi mới cơ chế  phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước;…

* Đưa việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên

Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu rõ, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị, coi đó là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cá nhân, đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương mình.

Các Bộ, ngành rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp ở tất cả các đơn vị thuộc ngành mình trên phạm vi cả nước.

* Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Trong tuần, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Kế hoạch sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Theo đó, sẽ có 12 Bộ soạn thảo các Nghị định trình Chính phủ là: Quốc phòng, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ.

Theo tiến độ, các dự thảo phải trình Chính phủ trong tháng 12/2011 và trong quý I/2012.

Trong dự thảo Nghị định do Bộ Y tế soạn thảo, dự kiến vấn đề cần sửa đổi, bổ sung là điều chỉnh chức năng quản lý nhà nước về y tế. Còn trong dự thảo Nghị định do Bộ Xây dựng soạn thảo, dự kiến vấn đề cần sửa đổi, bổ sung là kiện toàn tổ chức quản lý nhà nước về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Với dự thảo Nghị định do Bộ Công Thương xây dựng, sẽ bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương hiệu quốc gia,…

* Chuẩn bị sẵn sàng cho vụ Đông Xuân 2011-2012

Đợt lũ lớn vừa qua ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội và làm nhiều vùng sản xuất nông nghiệp bị ngập sâu trong thời gian kéo dài.

Bước vào vụ Đông Xuân năm 2011-2012, vụ có sản lượng lúa lớn nhất trong năm, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương tu sửa bờ bao, hệ thống kênh mương nội đồng, huy động nguồn lực để bơm tát, rút nước nhất là ở những địa bàn trũng, ngập sâu, bảo đảm gieo sạ lúa đông xuân trong khung thời vụ.

Đồng thời, đảm bảo cung cấp kịp thời, đủ lúa giống chất lượng cho nông dân; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá cả các loại vật tư phục vụ cho sản xuất lúa.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ kịp thời cho nông dân bị thiệt hại do lũ năm 2011 để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất lúa vụ Đông Xuân.

* Phòng, chống tội phạm ma túy trước, trong và sau Tết 2012

Nhằm tăng cường phòng, chống tội phạm ma túy trước và trong sau Tết 2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy tại một số địa bàn trọng điểm.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức việc rà soát, kiểm tra các số liệu cơ bản về số người nghiện ma túy, tỷ lệ tái nghiện, số người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS, số người bán dâm tính đến hết ngày 30/9/2011.

* Báo cáo thực trạng khai thác, sử dụng cảng biển

Về những bất cập trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng cảng biển của Việt Nam; hệ thống giao thông kết nối với cảng và hoạt động dịch vụ logistics tại cảng mà vừa qua một số phương tiện thông tin phản ánh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo về thực trạng, những tồn tại, bất cập, nguyên nhân và đề xuất các biện pháp giải quyết đối với các vấn đề về: Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về cảng biển; Công tác quy hoạch (tổng thể và chi tiết) hệ thống cảng biển; Đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng; Khai thác, sử dụng cảng biển; Phát triển dịch vụ tại cảng biển; Hệ thống giao thông kết nối với cảng biển.

Hoàng Diên (Chinhphu)

(Theo website Đinh Thế Huynh)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc ra Tuyên bố chung

BBT xin giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam – Hàn Quốc nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Hàn Quốc từ ngày 8-10/11/2011:

truong tan sang hoi dam hanquoc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc ra Tuyên bố chung

Tổng thống Hàn Quốc, Ngài Lee Myung Bak đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

1. Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Myung Bak và Phu nhân, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ 8-10/11/2011. Trong thời gian thăm Hàn Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Lee Myung Bak, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Pắc Hi Thê và Thủ tướng Kim Hoang Xích.

2. Trong hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Lee Myung Bak đã trao đổi ý kiến sâu rộng và đạt nhận thức chung về nhiều vấn đề liên quan đến phương hướng phát triển và tăng cường hợp tác thực chất trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, cũng như hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Lãnh đạo hai nước đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và nâng cấp thành “Đối tác hợp tác chiến lược” nhân chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước năm 2009. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hai nước vì lợi ích của cả hai bên, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

3. Lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy hơn nữa các chuyến thăm và tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau và trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương, tình hình khu vực và quốc tế. Hai bên hoan nghênh kết quả của cuộc Đối thoại chiến lược về ngoại giao-an ninh-quốc phòng lần thứ nhất cấp Thứ trưởng Ngoại giao và việc thiết lập Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan ngoại giao, an ninh – quốc phòng hai nước như đối thoại chiến lược cũng như tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực, cứu hộ cứu nạn, chống khủng bố, phòng chống tội phạm, công nghiệp quốc phòng và hậu cần.

4. Lãnh đạo hai nước nhất trí nâng quan hệ tin cậy, hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa nhân dân hai nước lên tầm cao mới nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2012. Theo đó, hai bên tuyên bố năm 2012 là “Năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc” và quyết định trong dịp này sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu và kỷ niệm đa dạng, xem xét thúc đẩy các dự án hợp tác mang tính biểu tượng cho 20 năm tới.

5. Hai bên nhất trí cùng tích cực nỗ lực nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 20 tỷ USD trước năm 2015 và hướng tới mục tiêu 30 tỷ USD vào thời gian tới, đồng thời, nỗ lực và hợp tác vì sự cân bằng của quan hệ thương mại song phương. Trên cơ sở đó, phía Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét đề nghị của Việt Nam về việc tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghiệp, trong đó coi trọng hợp tác kỹ thuật công nghiệp, các ngành công nghiệp phụ trợ.

Lãnh đạo hai nước hoan nghênh Nhóm Công tác chung về Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam-Hàn Quốc, được thành lập theo Tuyên bố chung giữa Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc năm 2009, đã hoàn thành Báo cáo của Nhóm và nhất trí hai nước sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm mở rộng và tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương, trong đó bao gồm xem xét khả năng đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương.

6. Phía Việt Nam ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và tái khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Phía Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khai thác và chế biến sâu khoáng sản, sản xuất các mặt hàng xuất khẩu và thay thế nhập khẩu.

7. Hai bên nhất trí cần tiếp tục hợp tác trong phát triển năng lượng hạt nhân để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, đạt mục tiêu tăng trưởng cácbon thấp, bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế ở hai nước.

Hai bên mong muốn tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, cùng ghi nhận sự cần thiết của các biện pháp đảm bảo không phổ biến, an ninh, an toàn hạt nhân phù hợp với các quy định quốc tế.

Hai bên ghi nhận và hoan nghênh những kết quả hợp tác đã đạt được trong Đề xuất nghiên cứu chung tổng thể về hợp tác phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam vì mục đích hòa bình (OJPP). Đề xuất này sẽ được sử dụng làm cơ sở cho các bước hợp tác tiếp theo do hai nước thống nhất. Hai bên ghi nhận việc Hàn Quốc mong muốn hợp tác trong việc phát triển các nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và các vấn đề liên quan khác.

8. Phía Việt Nam cho rằng hợp tác phát triển với Hàn Quốc là chất xúc tác quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và đề nghị Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác hợp tác trọng điểm trong thời gian tới. Phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác một cách hệ thống trên cơ sở Chiến lược trung và dài hạn giai đoạn 2011-2015 (Chiến lược Đối tác quốc gia) phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

9. Lãnh đạo hai nước chia sẻ về tầm quan trọng của việc đào tạo nhân tài vì sự phát triển bền vững và nhất trí xem xét hỗ trợ dự án hiện đại hóa công tác đào tạo cán bộ tòa án và xây dựng Trường trung học phổ thông chuyên về khoa học công nghệ ở Hà Nội, coi đây là một dự án mang tính biểu tượng kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Phía Hàn Quốc sẽ xem xét hỗ trợ dự án nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn tại Đà Nẵng trên cơ sở tính khả thi của dự án, đồng thời sẽ tích cực xem xét đề nghị của phía Việt Nam về việc thúc đẩy dự án xây dựng tuyến đường Lộ Tẻ-Rạch Sỏi và tuyến đường Tân Vạn-Nhân Trạch bằng vốn EDCF.

10. Lãnh đạo hai nước nhất trí cùng nỗ lực tăng cường giao lưu nhân dân, bảo vệ và bảo đảm các quyền lợi chính đáng cho công dân của mỗi nước hiện đang cư trú tại nước bên kia, tăng cường hợp tác về tư pháp và lãnh sự trong đó có việc thúc đẩy sớm ký Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

11. Lãnh đạo hai nước nhất trí mở rộng hợp tác về thông tin truyền thông như phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, hợp tác khoa học kỹ thuật bao gồm nghiên cứu và phát triển chung, chuyển giao công nghệ mũi nhọn, tăng cường đầu tư vào khu công nghệ cao… Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, kiểm dịch, y tế, môi trường. Hai bên đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực lao động và dạy nghề thời gian qua và thỏa thuận tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực này trong thời gian tới.
12. Lãnh đạo hai nước cho rằng, thời gian qua hai nước đã hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế như phát triển bền vững, đối phó với biến đổi khí hậu, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do hàng hải ở các vùng biển trong khu vực theo luật pháp quốc tế. Hai bên hoan nghênh việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc năm 2010 và nhất trí tăng cường hợp tác xây dựng Cộng đồng chung ASEAN và thực hiện một cách hiệu quả Kế hoạch Tổng thể ASEAN về Kết nối.

Seoul, ngày 9 tháng 11 năm 2011

(Theo website Đinh Thế Huynh)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt quy định cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Hôm nay, 9/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định  phê duyệt Kế hoạch sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Theo đó, sẽ soạn thảo, trình Chính phủ 13 dự thảo gồm: dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 12 dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ là: Quốc phòng, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ.

news 41638chinh phu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt quy định cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Hình Minh Họa

Theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng , các dự thảo này phải được hoàn thiện, trình Chính phủ vào tháng 12/1011 và trong quý I/2012.

Cụ thể, Bộ Nội vụ sẽ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, trình Chính phủ trong tháng 12/2011.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, trình Chính phủ trong Quý I/2012.

Bộ Y tế có nhiệm vụ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Trong đó dự kiến vấn đề cần sửa đổi, bổ sung là điều chỉnh chức năng quản lý nhà nước về y tế.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp dự kiến sẽ bổ sung chức năng, nhiệm vụ về bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp, thi hành án hành chính. Dự thảo này do Bộ Tư pháp trình trong quý I/2012.

Bộ Công Thương dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Dự kiến sẽ bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương hiệu quốc gia; kiện toàn tổ chức quản lý một số lĩnh vực.

Kiện toàn tổ chức quản lý nhà nước về nhà ở và kinh doanh bất động sản là nội dung dự kiến được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, trừ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thùy Trang

(Theo website Đinh Thế Huynh)

Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2015

Hôm nay, 8/11 tại hội trường, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội từ 2011- 2015 với 20 chỉ tiêu chủ yếu, như GDP tăng khoảng 6,5- 7%…

quoc hoi 133 Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2015

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIII

Nghị quyết được 446 đại biểu bỏ phiếu tán thành (đạt 89,2%).

Mục tiêu tổng quát cho 5 năm tới là “phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh. Bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu gồm GDP tăng khoảng 6,5- 7%; tỷ trọng đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 33,5- 35% GDP, giảm dần nhập siêu từ năm 2012 và phấn đấu ở mức dưới 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015; bội chi ngân sách đạt dưới 4,5% vào năm 2015 (có tính cả Trái phiếu Chính phủ)…

Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 30% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp; tỷ lệ đối mới công nghiệp đạt 13%/năm; năng suất lao động xã hội đến năm 2015 tăng 29- 32% so với năm 2010; nợ công đến năm 2015 không quá 65% GDP, dư nợ quốc gia không quá 50% GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5- 7% vào năm 2015.

Về các chỉ tiêu xã hội, từ 2011- 2015 sẽ tạo việc làm cho 8 triệu người; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc đạt 55% vào năm 2015; thu nhập thực tế của dân cư vào năm 2015 gấp 2- 2,5 lần năm 2010; đạt 8 bác sỹ và 23 giường bệnh/10.000 dân…

Giảm nghèo nhanh, bền vững với tỷ lệ bình quân 2%/năm và giảm bình quân 4%/năm đối với các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn; diện tích nhà ở bình quân năm 2015 đạt 22 mét vuông sàn/người…

Tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 42- 43%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%…

Đối với các chỉ tiêu khác về kinh tế, xã hội, môi trường, Quốc hội giao Chính phủ xem xét, quyết định và báo Quốc hội kết quả thực hiện hàng năm.

Để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu trên, Nghị quyết đề ra 9 định hướng giải pháp thực hiện, mà đầu tiên là phải tập trung khắc phục nhanh, hiệu quả những hạn chế, yếu kém do các nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, ngành…

Quốc hội giao Chính phủ “có đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thực hiện đồng bộ trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đơn vị cơ sở, sản phẩm chủ yếu với tầm nhìn dài hạn và có lộ trình cụ thể”.

Bên cạnh đó Quốc hội đề nghị Chính phủ tập trung khắc phục nhanh, hiệu quả những hạn chế, yếu kém do các nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, ngành…; tiếp tục kiên trì kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị sức mua đồng tiền; áp dụng đồng bộ chính sách phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa..;

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, quan tâm đến nhân lực lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa nghệ thuật…; tập trung xây dựng, thực hiện các đề án cải cách tư pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; tập trung thực hiện 3 đột phá, 12 định hướng chiến lược phát triển KT-XH 2011- 2020; hoàn thiện chính sách pháp luật về tài nguyên bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; tăng cường sức mạnh an ninh, quốc phòng.

Trao đổi với báo chí bên hàng lang hội trường Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, 20 chỉ tiêu chủ yếu đã được các đại biểu Quốc hội xem xét rất kỹ. 9 nhóm giải pháp có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là nhóm giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế. Trong giải pháp tái cơ cấu kinh tế có 3 nội dung trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu thị trường tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp và không được xem nhẹ nội dung nào.

Thành Chung

(Theo website Đinh Thế Huynh)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 6/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2011), nhân dân Khu phố 1, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tặng quà cho 5 hộ nghèo ở khu phố.

Chu tich nuoc 1 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của người Việt Nam. Chính nhờ truyền thống ấy, dân tộc Việt Nam không những giữ vững được độc lập, tự do mà còn phát triển đất nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, để đưa đất nước phát triển với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp, chúng ta phải tiếp tục tăng cường và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu với bà con Khu phố 1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư rất có ý nghĩa, không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, phát động phong trào thi đua, mà qua đó còn phát huy sức dân; đồng thời, đây còn là diễn đàn góp ý xây dựng Đảng và chính quyền rất nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Đối với khu phố 1 (phường Cầu Kho, TP HCM), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những hoạt động mà khu phố đã thực hiện với nhiều kết quả về xóa đói giảm nghèo, người dân giúp nhau làm kinh tế, giúp những người lầm lạc trở về với cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và các hoạt động vì môi trường xanh sạch đẹp…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chính nhờ truyền thống ấy, nhân dân ta đã giữ vững được độc lập, tự do và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh để đưa đất nước phát triển với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản Việt Nam trở thành nước công nghiệp, chúng ta có rất nhiều việc phải làm, trong đó quan trọng nhất là phải tiếp tục tăng cường và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, bắt đầu từ đoàn kết ở cơ sở, khu phố mạnh thì phường, quận, thành phố mạnh và cả nước cũng sẽ mạnh.

Cũng dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tặng quà cho các hộ nghèo, tặng quà cho Ban công tác Mặt trận và Ban vận động của Khu phố 1.

Nguyễn Anh

(Theo website Đinh Thế Huynh)

Đồng chí Đinh Thế Huynh kiểm tra Công trình tượng đài “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên”

Sau khi thăm thực tế việc thi công, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, cần lắng nghe các ý kiến, góp ý để hạn chế tối đa lời chê sau khi đã khánh thành tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

Sáng 3/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã tới kiểm tra công trình và góp ý cho đơn vị thi công mẫu tượng đài, phù điêu “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên” đang đặt tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

images574002 a 11 Đồng chí Đinh Thế Huynh kiểm tra Công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên

Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh lưu niệm

Ông Phạm Thế Dũng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi hoàn thành phù điêu mẫu đất và tượng composite với tỷ lệ 1:1, tỉnh đã mời 20 già làng, trưởng bản cùng lãnh đạo tỉnh của nhiều thời kỳ tới xem và góp ý kiến. Nhiều chi tiết đã được chỉnh sửa cho phù hợp.

Sắp tới, theo ông Dũng, sẽ chuyển 1.000 khối đá xanh từ Thanh Hóa ra Ninh Bình để các nghệ nhân làm phù điêu trong vòng 3 tháng. Tượng đồng sẽ được làm hoàn chỉnh và chuyển vào Gia Lai. Còn quảng trường sẽ được làm bằng đá bazan của Tây Nguyên. Dự kiến, công trình hoàn thành đúng dịp 19/5/2012.

images574006 a 66 Đồng chí Đinh Thế Huynh kiểm tra Công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên

Ảnh: Hà Ngọc Chính

Trước tình trạng nhiều tượng đúc bằng đồng hiện ở tình trạng nứt, han gỉ, họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết sẽ khắc phục bằng phương án gò, ép đồng để tránh bị nứt, vênh. “Các nước đang làm tượng đồng theo công nghệ này”, ông Chương nhấn mạnh.

Sau khi nghe ý kiến của chuyên gia cũng như thăm thực tế việc thi công và mẫu tượng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho hay, Ban bí thư đã đồng ý cho Gia Lai làm tượng đài nhưng trước khi triển khai thực tế, tỉnh cần báo lại cho Ban bí thư biết và kiểm tra.

“Trước khi thực hiện cần lắng nghe các ý kiến, góp ý để hạn chế tối đa lời chê sau khi đã khánh thành tượng đài”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá đây là công trình đẹp và Gia Lai cần phấn đấu để đây sẽ là tượng đài đẹp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị sửa lại một số chi tiết để cho “tượng giống Bác Hồ hơn”.

Công trình tượng đài “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên” bao gồm tượng đồng Bác Hồ cao 10,8 m, bệ đá cao 5,4 m; phù điêu làm bằng đá tự nhiên dài chừng 60 m, cao 12 m. Tượng đài sẽ được đặt tại quảng trường Đại đoàn kết ở thành phố Pleiku.

Với chiều cao tượng sau khi hoàn thành là hơn 16 m và phù điêu có diện tích hơn 500 m2, theo các chuyên gia, đây sẽ là tượng đài về Bác Hồ lớn nhất Việt Nam.

Tiến Dũng (Theo Vnexpress)

(Theo website Đinh Thế Huynh)